/Files/images/2023-2024/Логотип Атестація педагогічних працівників.jpg

2023/2024 навчальний рік


28.09.2023 відбулось організаційне засідання атестаційної комісії Запорізької гімназії № 62 Запорізької міської ради. На засіданні розподілено функціональні обов’язки між членами атестаційної комісії (далі - АК), опрацьована відповідна законодавча та нормативно-правова документація з питань атестації педагогічних працівників; ознайомлення членів АК з графіком засідань атестаційної комісії.

Графік засідань атестаційної комісії Запорізької гімназії № 62 Запорізької міської ради

28 вересня 2023 року – організаційне: розподіл функціональних обов’язків між членами АК; опрацювання законодавчої та нормативно-правової документації з питань атестації (зміни, що відбулись у презентації); ознайомлення з графіком засідань атестаційної комісії у 2023/2024 н. р.

05 жовтня 2023 року – затвердження списків працівників, що атестуються в черговому та позачерговому порядку; ознайомлення з планом заходів щодо підготовки і проведення атестації педагогічних працівників гімназії

21 грудня 2023 року – затвердження списків педагогів, які атестуються позачергово, або включення до списків чергової атестації додатково (за потребою)

28 березня 2024 року – атестація педагогічних працівників

05.10.2023 відбулось засідання № 2 атестаційної комісії Запорізької гімназії № 62 Запорізької міської ради. На засіданні, відповідно до вимог Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, затверджено:

список педагогічних працівників гімназії, що атестуються в черговому порядку атестаційною комісією Запорізької гімназії № 62 Запорізької міської ради, як комісією І рівня;

список педагогічних працівників гімназії, що атестуються в позачерговому порядку;

адресу електронної пошти для направлення (за потребою) педагогічними працівниками документів до атестаційної комісії;

термін надання документів до атестаційної комісії.

Порядок подання документів до атестаційної комісії гімназії

Згідно з п. 5 розділу ІІІ Положення про атестацію педагогічних працівників, документи до атестаційної комісії педагогічний працівник може подати в паперовій або електронній формі.

Копії документів (або у форматі РDF) відповідної якості (розбірлива інформація, що розміщена в документі), завірені згідно з вимогами, оригінали документів – підписані особисто).

Електронний варіант документів (у форматі РDF) необхідно надсилати на адресу електронної пошти гімназії zpbpl62@ukr.net, зазначивши тему листа «Документи до атестаційної комісії гімназії».

Документи мають бути подані до атестаційної комісії до 16 жовтня 2023 року.

Перелік документів для надання до атестаційної комісії

Нормативно-правова база з питань атестації педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Професійний стандарт вчителя

Кiлькiсть переглядiв: 111