До уваги учнів 1-9 класів і батьків!

Для організації дистанційного навчання в Запорізькій гімназії № 62 використовується платформа «Нові знання», на якій розміщено електронні класні журнали та електронні щоденники учнів.

Для проведення онлайн-уроків використовуються:

сервіси проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet;

електронні освітні платформи - «Всеукраїнська школа онлайн», Всеукраїнська електронна платформа «Нові знання», Міська електронна платформа «Online школа Запоріжжя».

Педагогічні працівники можуть використовувати додаткові сервіси та інструменти дистанційного навчання: Google Classroom, Moodle, Microsoft Office 365, Quizizz, Zoom, YouTube, «На урок», «Всеосвіта», Learningapps, Kahoot, Cisco Webex тощо.

Організація зворотного зв’язку з учнями відбувається через платформу «Нові знання», сервіси Viber, Telegram, Фейсбук, Інстаграм, електронні скриньки учнів та вчителів.

Для обговорення поточних справ та організації зворотного зв’язку можливим є створення закритих спільнот у соціальних мережах та месенджерах (Вайбер, Телеграм, Фейсбук, Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами та здобувачами освіти принципами організації груп та правилами взаємодії й спілкування.

Під час дистанційного навчання складається єдиний сталий розклад уроків з визначенням режиму проведення – синхронного та асинхронного. Розклад затверджується керівником гімназії та оприлюднюється через розміщення на веб-сайті гімназії.

Не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовується в синхронному режимі, решта навчального часу – в асинхронному режимі.

Синхронний режим – це взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Зазвичай – це онлайн уроки. Для учнів, які не брали участь у синхронному режимі з поважних причин, визначаються інші засоби комунікації.

Асинхронний режим – це коли взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання здійснюється із затримкою в часі.

Для організації навчання в асинхронному режимі вчитель надає учням для опрацювання різноманітні навчальні матеріали (відео та аудіо, презентації, віртуальні музеї та бібліотеки тощо) та завдання для перевірки і оцінювання знань. Учні мають ознайомитися з навчальними матеріалами самостійно замість домашнього завдання.

Обов’язково ведеться облік участі школярів в освітньому процесі для визначення учнів, які не навчаються; оперативно визначаються шляхи встановлення взаємодії з даними учнями для надання їм підтримки в освітньому процесі, у тому числі через проведення індивідуальних та групових консультацій з використанням різних засобів комунікації.

Систематичний моніторинг відповідності навчальних матеріалів календарно-тематичному планування, своєчасне проведення уроків, оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи відповідно до своїх повноважень.

За організацію дистанційного навчання в гімназії відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи відповідно до повноважень. Організацію адміністративного супроводу дистанційного навчання певної паралелі здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи відповідно до своїх повноважень.

Адміністративний моніторинг за проведенням уроків учителями-предметниками згідно з розкладом навчальних занять здійснюють заступники директора з НВР відповідно до своїх повноважень.

Моніторинг організації ведення електронного журналу певного класу на платформі «Нові знання» здійснюють класні керівники та заступник директора з навчально-виховної роботи, що опікується відповідними класами.


ВАРІАНТИ ВІДПРАЦЮВАННЯ УРОКІВ

у синхронному режимі, які не проводились

через повітряні тривоги та/або відсутність світла

схвалено рішенням педагогічної ради гімназії

(від 31.08.2023 протокол № 08)

1. Проведення уроку за рахунок часу, який в розкладі навчальних занять виділений для проведення онлайн-консультацій.

2. Запис власних відеоуроків або їхніх фрагментів, відеопояснень (8-10 хвилин – пояснення нового матеріалу, інструкції щодо виконання завдань) та їхнє розміщення на платформі «Нові знання».

3. Проведення синхронних уроків за рахунок асинхронних в межах сталого розкладу уроків.

4. Перенесення в межах сталого розкладу (на інший час чи день) проведення уроків у синхронному режимі (за погодженням з адміністрацією гімназії).

5. Проведення на канікулах індивідуальних, групових занять, додаткових консультацій з метою подолання освітніх втрат учнів у межах оплати заробітної плати педагогічних працівників згідно з графіком проведення, затвердженим керівником.

6. Подолання освітніх втрат з 1 по 28 червня 2024 року.

Відпрацювання уроків у синхронному режимі, які не проводились через повітряні тривоги та/або відсутність світла, обліковуються. Моніторинг відпрацювання уроків здійснюється адміністрацією гімназії.

Кiлькiсть переглядiв: 625